Reprezentačné kritéria

Stať sa slovenským reprezentantom v rámci SSZ v disciplínach ISSF znamená zúčastňovať sa streleckých podujatí, na ktorých sa môžu plniť reprezentačné limity.

 

Pre rok 2018 platilo, že reprezentantom sa mohol stať strelec, ktorý mal priemerný výsledok zo štyroch najlepších výsledkov aspoň v hodnote reprezentačného limitu.

 

Výsledky sa ale počítajú len z najvyšších podujatí na Slovensku, t.j. Extraligy, reprezentačných porovnávacích súťaží, Majstrovstiev Slovenska a z medzinárodných podujatí, konaných na Slovensku alebo v zahraničí.

 

Na Extraligu sa môže dostať každý strelec, ktorý sa prihlási na Extraligu, takže tam by mohol získať potrebné 4 preteky, ktoré sa počítajú do reprezentačného rebríčka

 

Na Majstrovstvá Slovenska sa musí strelec nominovať z najmenej troch nominačných podujatí (ktorými je aj Extraliga).

 

Na medzinárodné podujatia spravidla strelca prihlási (nominuje) Slovenský strelecký zväz. Na potvdenie repre limitu je potrebné streliť minimálne jeden výsledok v hodnote minimálne B limitu na zahraničných pretekoch.

 

Taže ak si to zhrnieme, posledne známy systém počítal s tým, že ak sa niekto chce stať reprezentantom Slovenska v streľbe musi:

1) absolvovať minimálne 4 strelecké podujatia, z toho najmenej jedno v zahraničí

2) priemerný výsledok zo 4 najlepších repre podujatí musí byť najmenej repre limit

3) na zahraničných podujatiach musí byť minimálne raz strelený repre limit

4) za reprezentanta ho na prílušný rok nominuje Komisia riadenia reprezentácie.

 

Za reprezentáciu Slovenska v športovej streľbe zodpovedá viceprezident SSZ Ing. Jozef Maňo,  ktorý riadi aj komisiu riadenia reprezentácie.

 

Komisia riadenia reprezentácie schvaľuje zloženie reprezentácie na príslušný rok, navrhuje nomináciu na vrcholné podujatie, ktorú môže ešte pozmeniť výkonný výbor SSZ.

 

Formálne je jedno, či je strelec - reprezentant príslušníkom  niektorého z štátnych športových centier (DUKLA alebo Športové Centrum Polície), alebo je to športovec nezaradený do niektorého z tých stredísk.

 

Príslušníci štátnych športových centier majú obvykle výhodu proti nezaradeným do stredísk v tom, že im kvalitnú prípravu platí štát a že v komisii riadenia reprezentácie sedia aj zástupcovia stredísk. Ale obvykle sú v strediskách zaradení najlepší strelci, možno na malé výnimky.

 

V každom prípade, nie je podmienkou byť príslušníkom niektorého z rezortných stredísk, je to len výhodou, reprezentantom sa môže stať praktický každý strelec, ktorý má dostatočné podmienky a výkonnosť.

Neboli nájdené žiadne články

Chcete sa niečo opýtať?

V poradni sa môžete pýtať aj bez uvedenia akýchkoľvek osobných údajov, bude Vám odpovedané v príslušnej rubrike poradne. Ale ak nebudeme mať na Vás kontakt, nebudeme Vám vedieť oznámiť, že sme už na Vašu otázku odpovedali a kde nájdete na ňu odpovedˇ. Nežiadame a nenútime Vás poskytovať nám akékoľvek osobné údaje, ak to vyslovene nevyžaduje zákon, takže všetky informácie a osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete prostredníctvom on-line formulára, budú slúžiť výlučne pre potrebu poskytnutia odpovede na Vašu otázku a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Ich odoslaním vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním a použitím Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely. Hneď po poskytnutí odpovede na Vašu otázku budú Vaše osobné údaje vymazané z nášho informačného systému.

Kontakt

PARDINI Slovakia s.r.o.

A. Gwerkovej 1538/7

851 04 Bratislava

IČO: 51144786

IČ DPH: SK2120608271

zapísaná v OR Bratislava 1,

Oddiel: Sro, Vložka č.: 13160/B

zbrojná licencia číslo CA 001259

email: info@pardini.sk

mobil: +421 903 471 002

STRELCI STRELCOM

 

 

Partneri

partner.png

 

angemy.png