Slovenský strelecký zväz

Na Slovensku zastrešuje športovú streľbu Slovenský strelecký zväz

 

  • SSZ je dobrovoľná záujmová organizácia, združujúca športových strelcov a ostatných záujemcov o športovo – streleckú činnosť.
  • Na území Slovenskej republiky je výlučným subjektom zastupujúcim olympijské a medzinárodné disciplíny v športovej streľbe riadené International Shooting Sport Federation (ďalej ISSF), European Shooting Confederation (ESC), Muzzle Loaders Association International Committee (MLAIC) a Federation Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse (FITASC). Vystupuje ako partner voči zahraničným organizáciám zameraným na športovú streľbu.

 

Každý športový strelec sa môže prostredníctvom svojho streleckého klubu stať aj členom SSZ. Zoznam aktuálnych klubov SSZ nájdete tu.

 

Podľa článku 3 ods. 1 Stanov SSZ nie je na členstvo v SSZ právny nárok.

 

Kartu člena SSZ si môžete stiahnúť z webu SSZ alebo keď si kliknete tu.

 

Členské poplatky SSZ sú na rok 2018 nasledovné:

 

15 eur ročne dospelí a mládež nad 16 rokov

5 eur ročne mládež do 16 rokov a dôchodcovia

2 eurá jednorazovo za vystavenie členského preukazu

 

Členské poplatky v streleckých kluboch si určujú kluby samé, ale podľa §9 zákona o športe sú v niektorých prípadoch aj povinné.

 

Členské poplatky do SSZ odvádza za svojich členov centrálne príslušný strelecký klub na účet SSZ a zasiela na SSZ listinu vybratých príspevkov, ktorá vyzerá asi takto.

 

Momentálne je najvýznamnejší benefit členstva v SSZ to, že len vďaka členstvu sa môže strelec zúčastniť Majstrovstiev Slovenska a prípadne sa stať reprezentantom Slovenska. Udržiavať si štatút člena SSZ však znamená každoročne platiť členské poplatky.

 

 

 

Chcete sa niečo opýtať?

V poradni sa môžete pýtať aj bez uvedenia akýchkoľvek osobných údajov, bude Vám odpovedané v príslušnej rubrike poradne. Ale ak nebudeme mať na Vás kontakt, nebudeme Vám vedieť oznámiť, že sme už na Vašu otázku odpovedali a kde nájdete na ňu odpovedˇ. Nežiadame a nenútime Vás poskytovať nám akékoľvek osobné údaje, ak to vyslovene nevyžaduje zákon, takže všetky informácie a osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete prostredníctvom on-line formulára, budú slúžiť výlučne pre potrebu poskytnutia odpovede na Vašu otázku a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Ich odoslaním vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním a použitím Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely. Hneď po poskytnutí odpovede na Vašu otázku budú Vaše osobné údaje vymazané z nášho informačného systému.

Kontakt

PARDINI Slovakia s.r.o.

A. Gwerkovej 1538/7

851 04 Bratislava

IČO: 51144786

IČ DPH: SK2120608271

zapísaná v OR Bratislava 1,

Oddiel: Sro, Vložka č.: 13160/B

zbrojná licencia číslo CA 001259

email: info@pardini.sk

mobil: +421 903 471 002

STRELCI STRELCOM

 

 

Partneri

partner.png

 

angemy.png