Slovenský strelecký zväz

Na Slovensku zastrešuje športovú streľbu Slovenský strelecký zväz

 

  • SSZ je dobrovoľná záujmová organizácia, združujúca športových strelcov a ostatných záujemcov o športovo – streleckú činnosť.
  • Na území Slovenskej republiky je výlučným subjektom zastupujúcim olympijské a medzinárodné disciplíny v športovej streľbe riadené International Shooting Sport Federation (ďalej ISSF), European Shooting Confederation (ESC), Muzzle Loaders Association International Committee (MLAIC) a Federation Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse (FITASC). Vystupuje ako partner voči zahraničným organizáciám zameraným na športovú streľbu.

 

Každý športový strelec sa môže prostredníctvom svojho streleckého klubu stať aj členom SSZ. Zoznam aktuálnych klubov SSZ nájdete tu.

 

Podľa článku 3 ods. 1 Stanov SSZ nie je na členstvo v SSZ právny nárok.

 

Kartu člena SSZ si môžete stiahnúť z webu SSZ alebo keď si kliknete tu.

 

Členské poplatky SSZ sú na rok 2018 nasledovné:

 

15 eur ročne dospelí a mládež nad 16 rokov

5 eur ročne mládež do 16 rokov a dôchodcovia

2 eurá jednorazovo za vystavenie členského preukazu

 

Členské poplatky v streleckých kluboch si určujú kluby samé, ale podľa §9 zákona o športe sú v niektorých prípadoch aj povinné.

 

Členské poplatky do SSZ odvádza za svojich členov centrálne príslušný strelecký klub na účet SSZ a zasiela na SSZ listinu vybratých príspevkov, ktorá vyzerá asi takto.

 

Momentálne je najvýznamnejší benefit členstva v SSZ to, že len vďaka členstvu sa môže strelec zúčastniť Majstrovstiev Slovenska a prípadne sa stať reprezentantom Slovenska. Udržiavať si štatút člena SSZ však znamená každoročne platiť členské poplatky.

 

 

 

Ako si predstaviť fungovanie Slovenského streleckého zväzu

vratme_ssz_logo1.jpg

Slovenský strelecký zväz je zaujímavá organizácia, viete ako funguje?

V Stanovách SSZ sa dozviete, čím všetkým by sa mal  SSZ zaoberať.

 

Je na diskusiu, či úloha a poslanie SSZ je hlavne zabezpečovať reprezentáciu SSZ, alebo naopak nosným cieľom SSZ by mala byť výchova mládeže a podpora výkonnostného športu, z ktorého vyrastajú reprezentanti Slovenska v športovej streľbe.  

 

SSZ posledné roky tvrdí, že hlavným cieľom SSZ je zabezpečovať štátnu športovú reprezentáciu a nie výkonnostný šport. Argument na to je, že štát dáva SSZ peniaze len na mládež a na štátnu reprezentáciu (spolu približne milión eur ročne)  a nedáva peniaze na výkonnostný šport.

 

Náš názor je, že každú stavbu treba budovať od základov a nie od strechy, ale pravdou je, že ak je už stavba vybudovaná, treba hlavne dbať na to, aby nám cez strechu nezatekalo dovnútra.

 

Ak si chcete predstaviť SSZ, predstavte si turistický rezort pri mori, kde je hlavná budova a niekoľko menších budov. Rezort leží na voľne prístupnom priestranstve, ale pri vstupe do neho musí každý zaplatiť ročné vstupné, 5 eur mládež a dôchodcovia a 15 eur dospelí.

 

Na hraniciach rezortu sú dve, vysokým múrom obohnané budovy, jedna budova patrí Športovému centru polície a druhá budova patrí Vojenskému športovému centru DUKLA Banská Bystrica.

 

Keďže sú obe obohnané vysokým múrom, nevidíme dovnútra a len sa podľa kusých informácii domievame čo tam za tými múrmi je, kto a ako to tam vedie, čo sa tam robí, pretože dvere do nich sú pevne zatvorené, dnu sa dostane len málokto na zvláštne povolenie. Hovorí sa, že to zvláštne povolenie na vstup sa vydáva na základe výsledkov, ale to sa asi len hovorí, lebo veľa strelcov má dobré výsledky a povolenie na vstup nedostanú, ale ho dostanú takí strelci, ktorí majú aj horšie výsledky. Občas spoza múrov vylezú nejakí obyvatelia, aby na náklady SSZ išli na rekreáciu do zahraničia a potom sa znovu vrtátili za tie vysoké múry.

 

V hlavnej budove je okrem kancelárii aj reštaurácia, kde sa niektorí najedia zdarma a niektorí si musia zaplatiť plnú cenu za jedlo.

 

V menších budovách sa "rekreujú" strelci a funkcionári.

 

Hlavná budova, kde sídli vedenie SSZ vyzerá veľmi, je dobre udržiavaná, pretože na jej údržbu prispieva štát. 

 

V jednom domčeku, ktorí vyzerá najlepšie zo všetkých menších budov, má peknú strechu, slušnú fasádu, sa rekreujú rozhodcovia SSZ.

 

Na údržbu tohto domčeka SSZ pravidelne prideľuje peniaze, takže jeho stav je vcelku vyhovujúci, akurát sa v ňom nestriedajú všetci rozhodcovia, ale zvyčajne vždy tí istí, teda apoň počas hlavnej rekreačnej sezóny, ktorú predstavuje Extraliga, Majstrovstvá Slovenska, medzinárodné preteky na Slovensku. Ostatní rozhodcovia sa môžu ísť rekreovať len mimo hlavnej sezóny, t.j. rozhodujú len nižšie a lokálne súťaže. Ale všetci rozhodcovia dostávajú od SSZ alebo od klubov príspevok na rekreáciu v domčeku, nemusia si to celé platiť sami. Ale žiaľ, všetci rozhodcovia sa rekreujú len v našom slovenskom domčeku, prakticky žiaden rozhodca nejde pozrieť do zahraničných rezortov, ako sa rozhoduje tam, ktovie prečo.

 

Ďalší domček, tiež výborne udržiavaný, využívajú brokoví strelci. Aj na údržbu tohto domčeka SSZ pravidelne prideľuje peniaze, takže jeho stav je vyhovujúci, striedajú sa v ňom takmer všetci brokoví strelci. Veľa z týchto brokových strelcov sa rekreuje nie len v našom slovenskom domčeku, veľa z nich trávi viac času v zahraničných rezortoch ako sa v našom domčeku. Brokoví strelci od začiatku chodievali na rekreácie do zahraničia, naučili sa tam, ako sa dá vyhrávať a nosiť medaile a tak im SSZ stále prispieva nie len na chod ich domčeka na Slovensku ale aj na zahraničné rekreácie.

 

Ďalší domček, tiež výborne udržiavaný, využívajú puškoví strelci. Aj na údržbu tohto domčeka SSZ pravidelne prideľuje peniaze, takže jeho stav je vyhovujúci, striedajú sa v ňom takmer všetci puškoví strelci. Veľa z týchto puškových strelcov sa rekreuje nie len v našom slovenskom domčeku, aj z nich veľa trávi viac času v zahraničných rezortoch ako sa v našom domčeku. Puškoví strelci od začiatku chodievali na rekreácie do zahraničia, naučili sa tam, ako sa dá vyhrávať a nosiť medaile. Ale  tí puškoví strelcii, ktorí sa naučili víťaziť a nosiť medaile už so strieľaním skončili a tí čo ich nahradili sa to šete nenaučili. Ale aj tak im SSZ stále prispieva nie len na chod ich domčeka na Slovensku ale aj na zahraničné rekreácie.

 

Posledný domček, prakticky zrúcanina, využívajú pištoľoví strelci. Na údržbu tohto domčeka SSZ prideľuje od začiatku veľmi málo peniazí, takže jeho stav tomu zodpovedá, cez strechu zateká, okná sú vybité, dvere su takmer vždy zatvorené, asi aby sa tam zrekreovalo čo najmenej pištoľových strelcov.

 

Najlepší z pištoľových strelcov sa v našom slovenskom domčeku ani rekreujú, pre istotu, aby im nepadol na hlavu kus rozpadajúceho sa domčeka, radšej trávi viac času v zahraničných rezortoch ako sa v našom domčeku.

 

Našťastie časť z nich dostala zvláštne povolenie a schovali sa za vysoké múry rezortných domčekov.  Žiaľ veľa z dobrých pištoliarov povolenie na vstup nedostalo do rezortných stredík a tak sa musia rekreovať sa v rozpadávajúcom sa pištoliarskom domčeku a o zahraničnej rekreácii sa im môže len snívať.

 

Pištoľoví strelci tiež od začiatku chodievali na rekreácie do zahraničia, naučili sa tam, ako sa dá byť medzi najlepšími a občas aj nosiť medaile. Ale ani to nepomohlo aby aj pištoľovým strelcom SSZ prispieval na chod ich domčeka, tak ako prispieva na iné domčeky v rezorte.

 

A keďže SSZ nejako nevidí, že pištoliarský domček sa rozpadá, že do neho chodí na rekreáciu čoraz menej pištoliarov,  výsledok je taký, že v pištoliach už nemá Slovensko vlastne ani kto reprezentovať.

 

Poslať niekam do zahraničia pištoliarske družstvo sa často ani nedá, pretože sa na Slovensku nenájde trojica pištoliarov alebo pištoliarok, ktorí by mohli ísť reprezentovať.

 

Kebyže pištoliari celé tie roky neivestovali svoje peniaze do údržby ich domčeka, tak by už dávno spadol. Ale keď SSZ v najbližšej dobre nezrekonštruuje pištoliarsky domček, môže sa stať, že za pár rokov sa celkom zrúti a pištoliari sa už nebudú mať kde a ani kto stretávať.

 

Všetko vyššie opísané je len pre ľahšiu predstavu, v akom stave je stav v SSZ, v žiadnom prípade nikto netvrdí, že sa všetci strelci a rozhodcovia v SSZ rekreujú, pojem rekereácia bolo použité len pre ľahšiu predstavivosť v spojení s turistickým rezortom.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zhrnutie článku

 

Vedenie SSZ bolo demokraticky zvolené a nesie zodpovednosť za smerovanie SSZ, preto musíme súčasný stav akceptovať, aj keď s ním nemusíme súhlasiť.

 

Ak nesúhlasíme, mali by sme urobiť čo je v našich silách, aby sa tento stav zlepšil.

 

Ak si chcete pozrieť našu predstavu ako by mohol vyzerať SSZ, kliknite si tu.

Návrat na výpis

Chcete sa niečo opýtať?

V poradni sa môžete pýtať aj bez uvedenia akýchkoľvek osobných údajov, bude Vám odpovedané v príslušnej rubrike poradne. Ale ak nebudeme mať na Vás kontakt, nebudeme Vám vedieť oznámiť, že sme už na Vašu otázku odpovedali a kde nájdete na ňu odpovedˇ. Nežiadame a nenútime Vás poskytovať nám akékoľvek osobné údaje, ak to vyslovene nevyžaduje zákon, takže všetky informácie a osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete prostredníctvom on-line formulára, budú slúžiť výlučne pre potrebu poskytnutia odpovede na Vašu otázku a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Ich odoslaním vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním a použitím Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely. Hneď po poskytnutí odpovede na Vašu otázku budú Vaše osobné údaje vymazané z nášho informačného systému.

Kontakt

PARDINI Slovakia s.r.o.

A. Gwerkovej 1538/7

851 04 Bratislava

IČO: 51144786

IČ DPH: SK2120608271

zapísaná v OR Bratislava 1,

Oddiel: Sro, Vložka č.: 13160/B

zbrojná licencia číslo CA 001259

email: info@pardini.sk

mobil: +421 903 471 002

STRELCI STRELCOM

 

 

Partneri

partner.png

 

angemy.png