Systém súťaží v rámci SSZ

Slovenský strelecký zväz prostredníctvom v ňom združených streleckých klubov organizuje strelecké preteky vo viacerých úrovniach, či už výkonnostných úrovniach alebo regionálnych úrovniach.

 

Zatiaľ nie je formálne určený postupový systém medzi jednotlivými úrovňami, s výnimkou Majstrovstiev Slovenska je možné, aby sa každý člen SSZ zúčastnil streleckej súťaže ktorejkoľvek úrovne.

 

V roku 2018 nominácii podliehajú len Majstrovstvá Slovenska vo vzduchových aj guľových zbraniach. Takisto boli nominovaní (nasadení) strelci na Extraligu vo vzduchových zbraniach do prvých dvoch smien, z ktorých sa mohli strelci prebojovať do finále, strelci z neskorších smien už nemali možnosť sa zúčastniť finále, aj keby mali vyšší nástrel ako finalisti, strelci z prvých dvoch smien.

Neboli nájdené žiadne články

Chcete sa niečo opýtať?

V poradni sa môžete pýtať aj bez uvedenia akýchkoľvek osobných údajov, bude Vám odpovedané v príslušnej rubrike poradne. Ale ak nebudeme mať na Vás kontakt, nebudeme Vám vedieť oznámiť, že sme už na Vašu otázku odpovedali a kde nájdete na ňu odpovedˇ. Nežiadame a nenútime Vás poskytovať nám akékoľvek osobné údaje, ak to vyslovene nevyžaduje zákon, takže všetky informácie a osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete prostredníctvom on-line formulára, budú slúžiť výlučne pre potrebu poskytnutia odpovede na Vašu otázku a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Ich odoslaním vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním a použitím Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely. Hneď po poskytnutí odpovede na Vašu otázku budú Vaše osobné údaje vymazané z nášho informačného systému.

Kontakt

PARDINI Slovakia s.r.o.

A. Gwerkovej 1538/7

851 04 Bratislava

IČO: 51144786

IČ DPH: SK2120608271

zapísaná v OR Bratislava 1,

Oddiel: Sro, Vložka č.: 13160/B

zbrojná licencia číslo CA 001259

email: info@pardini.sk

mobil: +421 903 471 002

STRELCI STRELCOM

 

 

Partneri

partner.png

 

angemy.png