Športovo strelecké kluby

Strelecké kluby sú spravidla organizované ako občianské združenia.

 

Strelecké kluby sú základným organizačným článkom v Slovenskom streleckom zväze, ďalej len SSZ.

 

Zoznam streleckých klubov organizovaných v SSZ sa nachádza na web stránkach alebo si ho môžete stiahnúť ak kliknete tu.

 

Nie je žiadna zákonná povinnosť, aby musel byť strelecký klub registrovaný v SSZ, kľudne môže existovať aj samostatne, mimo SSZ.

 

Ale ak chcú byť členovia streleckého klubu byť aj členovia SSZ (aby mohli súťažiť na Majstrovstvách Slovenska, prípadne byť reprezentantmi Slovenska), tak klubu nič iné nezostáva, ako sa zaregistrovať do SSZ.

 

Ak si chcete založiť vlastný strelecký klub ako občianske združenie, potrebujete združiť najmenej trojčlenný prípravný výbor, najlepšie päťčlenný (pretože pre zaregistrovanie klubu do SSZ potrebujete mať minimálne 5 členov). Prípravný výbor vypracuje návrh Stanov klubu (tu je vzor Stanov), pripraví ustanovujúcu členskú schôdzu, navrhne budúcich funkcionárov klubu.

 

Na ustanovujúcej členskej schôdzi si odhlasujte Stanovy klubu a zvoľte funkcionárov klubu, ktoré potom so zápisom z členskej schôdze a 66 eurovým kolkom doručte na Ministerstvo vnútra SR.

 

Vhodné je zároveň požiadať Ministerstvo vnútra SR zároveň požiadať aj o vystavenie výpisu zo zoznamu združení, spolu s priloženým 5 eurovým kolkom. Tento výpis budete potrebovať v banke na zriadenie bankového účtu. Odporúčame zriadiť prvý účet vo Fio banke, tam ho vedú pre občianske združenia bezplatne.

 

Odporúčame priamo do Stanov uviesť prvého predsedu klubu (štatutárneho zástupcu), jeho meno a bydlisko, veľmi to pomôže pri všetkých vybovavačkách na úradoch a v banke.

 

Po zaregistrovaní Stanov na Ministerstve vnútra SR môžete začať fungovať ako strelecký klub, vybaviť si zbrojnú licenciu na zbrane, v nasledujúcom kalendárnom roku sa zaregistrovať o notára ako príjemca 2% daní  a pod.

 

Je potrebné zájsť aj na daňový úrad so zaregistrovanými stanovami a požiadať o zaregistrovanie ako platiteľa dane z príjmu. Našťastie toto je bez poplatku.

 

Odporúčame si zaregistrované Stanovy dať overiť u notára, originál bezpečne uložiťa všade už používať len overenú fotokópiu Stanov. Pri akomkoľvek vybavovaní v mene klubu noste so sebou overenú fotokópiu Stanov a jednu obyčajnú fotokópiu, ktorú prípadne nechate na príslušnom úrade.

 

Ak sa rozhodnete zaregistrovať klub do SSZ, musíte vyplniť potrebné tlačivá  a ďalšie tlačivá.

 

Na stránkach SSZ nájdete aj návod ako zaregistrovať strelecký klub do SSZ.

 

Od roku 2017 vyberá SSZ aj registračný poplatok 50 eur za zaregistrovanie nového klubu a potom každoročne 20 eur administratívny poplatok za klub.

 

Po zaregistrovaní klubu v SSZ vyzbierajte prihlášky členov. 

 

Vybraté členské na príslušný rok, spolu s 50 eurovým registračným poplatkom za klub pošlite na účet SSZ IBAN: SK95 0900 0000 0000 1148 4354, špecifický symbol 100 a do správy uveďte číslo klubu, aby Vašu platbu  vedeli na SSZ identifiovať.

 

Po zaslaní peňazí je potrebné na SSZ zaslať aj listinu vybratých členských príspevkov.

 

 

 

Neboli nájdené žiadne články

Chcete sa niečo opýtať?

V poradni sa môžete pýtať aj bez uvedenia akýchkoľvek osobných údajov, bude Vám odpovedané v príslušnej rubrike poradne. Ale ak nebudeme mať na Vás kontakt, nebudeme Vám vedieť oznámiť, že sme už na Vašu otázku odpovedali a kde nájdete na ňu odpovedˇ. Nežiadame a nenútime Vás poskytovať nám akékoľvek osobné údaje, ak to vyslovene nevyžaduje zákon, takže všetky informácie a osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete prostredníctvom on-line formulára, budú slúžiť výlučne pre potrebu poskytnutia odpovede na Vašu otázku a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Ich odoslaním vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním a použitím Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely. Hneď po poskytnutí odpovede na Vašu otázku budú Vaše osobné údaje vymazané z nášho informačného systému.

Kontakt

PARDINI Slovakia s.r.o.

A. Gwerkovej 1538/7

851 04 Bratislava

IČO: 51144786

IČ DPH: SK2120608271

zapísaná v OR Bratislava 1,

Oddiel: Sro, Vložka č.: 13160/B

zbrojná licencia číslo CA 001259

email: info@pardini.sk

mobil: +421 903 471 002

STRELCI STRELCOM

 

 

Partneri

partner.png

 

angemy.png