Stránky obsahujú informácie určené len pre odbornú verejnosť v oblasti zbraní a streliva.
Používaním stránok vyhlasujem, že som držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie.

HOME  »  Blog  »  Návrh desatora Slovenského streleckého zväzu

Návrh desatora Slovenského streleckého zväzu

18.8.2019 Naspäť »
Veci sa dajú robiť rovnako ako posledných 15 rokov, ale dajú sa robiť aj inak, modernejšie, s využívaním moderných technológii a nových postupov.

         V predchádzajúcom sme napísali, že máme záujem o zmenu fungovania Slovenského streleckého zväzu.

 

         Na obrázku k tomu článku je príklad toho, či budeme na terč pozerať len priamo cez ďalekohľad, ako sme to robili posledné desaťročia, alebo môžeme použiť moderné technológie, keď spojíme osvedčené (ten istý ďalekohľad) s novými technológiami (prevodník analógového obrazu z ďalekohľadu na monitor) a novým prístupom (nepotrebujeme narúšať polohu, lepšie zobrazenie zásahu na terči, možnosť analyzovať výstrely a pod.).

 

       Je len na nás všetkých, či sa uspokojíme s tým, čo máme doteraz, alebo to skúsime po novom, aby sme s novým smerovaním SSZ získali všetci.

 

       Ľudia sa skúsenostiach generácii obvykle boja zmeny, pretože zmena môže znamenať aj lepšie aj horšie, obvykle to bolo lepšie pre pár vyvolených a horšie pre zbytok. Takže sa naozaj nemôžeme čudovať strachu zo zmeny.

 

          Aby sme hneď na začiatku našej komunikácie odbúrali strach z nepoznaného, chceli by sme zverejniť základné pravidlá, ktorými by sa  mala nami predstavovaná zmena riadiť a kam by sa mala uberať.

 

         Chceli by sme, aby nami predstavené pravidlá trvali dlhodobo, aby predstavovali morálne hodnoty v streľbe, tak sme ich nazvali desatoro SSZ.

 

DESATORO SPRÁVNEHO FUNGOVANIA STRELECKÉHO ZVÄZU

 

  1. Využívať všetky dostupné a hľadať nové možnosti, ako získať finančné prostriedky na zabezpečenie športovej streľby pre celú streleckú obec.

 

  1. Hľadať všetky možnosti, ako ušetriť finančné prostriedky za neefektívne výdavky, ktoré nemajú aspoň nepriamy prínos pre celú streleckú obec.

 

  1. Zaviesť transparentnosť a pravidelnú informovanosť streleckej obce, jasné a jednoznačné pravidlá riadenia a hospodárenia.

 

  1. Pomáhať streleckým klubom finančne, materiálne, metodicky, administratívne a pod.

 

  1. Motivovať širokú streleckú obec, aby ich streľba a práca v nej viac tešila a zlepšiť komunikáciu medzi vedením SSZ a celou streleckou obcou.

 

  1. Čo najviac a čo najčastejšie propagovať športovú streľbu v médiách, ale aj medzi širokou verejnosťou, najmä dosahované úspechy strelcov SR.

 

  1. Vytvoriť a prevádzkovať zväzové stredisko prípravy reprezentácie SR v športovej streľbe.

 

  1. Postupne vybudovať aspoň tri národné strelnice – východ, stred a západ.

 

  1. Nájsť najlepších odborníkov na výkon platených funkcií a ich mzdu podmieňovať adekvátnym, merateľným výkonom.

 

  1. Zaviesť pravidelný odpočet výkonov volených funkcionárov  a platených odborníkov, aby strelecká obec vedela, čo ktorý funkcionár alebo odborník urobil pre všetkých za uplynulé obdobie (napr. polrok, rok).

 

Aký je Váš názor na predstavené desatoro? Radi by ste niečo zmenili, alebo doplnili?

 

Budeme radi ak nám dáte vedieť.

 

Vráťme Slovenský strelecký zväz strelcom

 

strelci@strelcom.sk

 

 

 
Stránky na ktoré sa chystáte vstúpiť obsahujú informácie určené len pre odbornú verejnosť v oblasti zbraní a streliva.

Vyhlasujem, že som držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie.


ÁNONIE
NAHOR