Stránky obsahujú informácie určené len pre odbornú verejnosť v oblasti zbraní a streliva.
Používaním stránok vyhlasujem, že som držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie.

HOME  »  Kontaktné informácie

Kontaktné informácie

PARDINI Slovakia s.r.o.
A. Gwerkovej 1538/7
851 04 Bratislava
+421 903 471 002
IČO: 51144786
IČ DPH: SK2120608271
Zapísaná v OR MS Bratislava 3,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 13160/B
Zbrojná licencia číslo CA 001259
Diskutujte na:
Strelci Strelcom

Môžete nás kontaktovať pomocou kontaktného formulára, ozveme sa Vám čo najskôr

 

alebo sa môžme stretnúť osobne v Bratislave

alebo na pretekoch uvedených v našom kalendári

kľudne volajte alebo mailujte, alebo ...

Máte otázky? Pokojne sa pýtajte:

Nežiadame a nenútime Vás poskytovať nám akékoľvek osobné údaje, ak to vyslovene nevyžaduje zákon, takže všetky informácie a osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete prostredníctvom on-line formulára, budú slúžiť výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby alebo odpovede na Vašu otázku a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Potvrdením vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním a použitím Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely.

Hneď po poskytnutí požadovanej služby alebo odpovede na Vašu otázku budú Vaše osobné údaje vymazané z nášho informačného systému. Nie je potrebné žiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, pretože tieto budú po poskytnutí požadovanej služby alebo odpovede na Vašu otázku automaticky vymazané z nášho informačného systému, pokiaľ však nebudú Vaše osobné údaje slúžiť zo zákona na účtovné a daňové účely, alebo na evidenciu zbraní a streliva.

Súhlasím so spracovaním zadaných osobných údajovStránky na ktoré sa chystáte vstúpiť obsahujú informácie určené len pre odbornú verejnosť v oblasti zbraní a streliva.

Vyhlasujem, že som držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie.


ÁNONIE
NAHOR