Kontaktné informácie

STRELCI STRELCOM

diskutuj na www.strelcom.sk

 

Môžete nás kontaktovať pomocou kontaktného formulára, ozveme sa Vám čo najskôr

 

alebo sa môžme stretnúť osobne v Bratislave

alebo na pretekoch uvedených v našom kalendári

kľudne volajte alebo mailujte, alebo ...

 

Všetky informácie a osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete prostredníctvom on-line formulára, budú slúžiť výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby na ktorú sa pýtate a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Ich odoslaním vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním a použitím Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely....

Máte otázky? Pokojne sa pýtajte

Nežiadame a nenútime Vás poskytovať nám akékoľvek osobné údaje, ak to vyslovene nevyžaduje zákon, takže všetky informácie a osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete prostredníctvom on-line formulára, budú slúžiť výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby alebo odpovede na Vašu otázku a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Ich dobrovoľným odoslaním vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním a použitím Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely. Hneď po poskytnutí požadovanej služby alebo odpovede na Vašu otázku budú Vaše osobné údaje vymazané z nášho informačného systému. Nie je potrebné žiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, pretože tieto budú po poskytnutí požadovanej služby alebo odpovede na Vašu otázku automaticky vymazané z nášho informačného systému, pokiaľ však nebudú Vaše osobné údaje slúžiť zo zákona na účtovné a daňové účely, alebo na evidenciu zbraní a streliva.

 

 

Kontakt

PARDINI Slovakia s.r.o.

A. Gwerkovej 1538/7

851 04 Bratislava

IČO: 51144786

IČ DPH: SK2120608271

zapísaná v OR Bratislava 1,

Oddiel: Sro, Vložka č.: 13160/B

zbrojná licencia číslo CA 001259

email: info@pardini.sk

mobil: +421 903 471 002

STRELCI STRELCOM

 

 

Partneri

partner.png

 

angemy.png