Stránky obsahujú informácie určené len pre odbornú verejnosť v oblasti zbraní a streliva.
Používaním stránok vyhlasujem, že som držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie.

HOME  »  Strelecký klub  »  Naše výsledky  »  2023

2023

Rok 2023 bol pre náš strelecký klub veľmi úspešný. 

Naši strelci sa zúčastnili najvyších súťaží na Slovensku, Extraliga, Majstrovstvá Slovenska vo vzduchových aj guľových zbraniach ako aj na Medzinárodných Majstrovstvách SR veteránov. Na všetkých týchto pretekoch naši strelci patrili k najlepším a ako klub sme sa etablovali medzi troma najlepšími pištoľovými klubmi na Slovensku. 

Majstrami SR sa v roku 2023 stali:

Bolek Martin - ŠPi 30+30

Bolek Martin - ŠtPi 3x20

Bolek Martin -  VPi 30+30

Rozina Vladimír - ĽPi 40

Mlynarčík Peter - VzRPi 2x30

Jakuba Pavel - ĽPi 30

Rozina Vladimír - ĽPi 30

Sirotka Dušan - ŠPi 30+30

družstvo PARDINI SK - ĽPi 40 (Rozina, Gondek, Sirotka)

družstvo PARDINI SK - ŠPi 30+30 (Bolek, Jakuba, Mlynarčík)

Strelci nášho klubu sú držitelia nasledovných aktuálnych slovenských rekordov:

Bolek Martin - ŠPi 30+30 - 583 bodov

Bolek Martin - ŠtPi 3x20 - 570 bodov

Jakuba Pavel - ŠtPi 3x20 S1 - 550 bodov

Rozina Vladimír - ŠtPi 3x20 S2 - 493 bodov

Gondek Ján - ĽPi 40 S1 - 336 bodov

Rozina Vladimír - ĽPi 40 S2 - 342 bodov

Rozina Vladimír -  VzPi 40 S2 - 372 bodov

Mlynarčík Peter - VzPi 40 S1 - 369 bodov

Mlynarčíková Soňa - VzPi 40 S1 - 301 bodov

Mlynarčík Peter - VzŠtPi 3x20 - 547 bodov

Družstvo PARDINI SK - ĽPi 40 - 959 bodov (Rozina, Gondek, Sirotka)

Družstvo PARDINI SK - ŠPi 30+30 - 1704 bodov (Bolek, Jakuba, Mlynarčík)

 

 

Máte záujem sa stať členom nášho streleckého klubu?

V našich radoch radi privítame strelcov, aktívnych majiteľov zbraní značky PARDINI, ale radi poskytneme "prístrešie" aj neaktívnym strelcom, ktorí hľadajú strelecký klub, aby mohli získať zbrojný preukaz skupiny E na športové účely.

Súhlasím so spracovaním zadaných osobných údajov

Diskutujte na:
Strelci Strelcom


Stránky na ktoré sa chystáte vstúpiť obsahujú informácie určené len pre odbornú verejnosť v oblasti zbraní a streliva.

Vyhlasujem, že som držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie.


ÁNONIE
NAHOR