Stránky obsahujú informácie určené len pre odbornú verejnosť v oblasti zbraní a streliva.
Používaním stránok vyhlasujem, že som držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie.

HOME  »  Poradňa  »  Budúcnosť športovej streľby po 2020

Budúcnosť športovej streľby po 2020

V roku 2020 sa bude vo voľbách rozhodovať o ďalšom smerovaní Slovenska, ale aj strelci si budú môcť zvoliť na volebnom Zjazde v roku 2020 nové vedenie SSZ, alebo naopak potvrdiť doterajšie vedenie a tým aj doterajšie smerovanie športovej streľby.

 

VIII. Zjazd SSZ dňa 8. 12. 2018 schválil okrem iného rozhodnutím VIII/16  aj to, že zjazdy SSZ sa budú uskutočňovať do 30. 6. príslušného kalendárneho roka. Avšak hneď na najbližšom, IX. Zjazde sa prijalo rozhodnutie 9.zj/16, že  Zjazd deleguje právomoc určiť termín KONCOROČNÉHO zjazdu na Výkonný výbor SSZ.

 

Z vyššie uvedeného teda je ťažko predpokladať, či volebný zjazd sa bude konať do 30. 6. 2020, tak ako to bolo prijaté na VIII. Zjazde SSZ, alebo až koncom roku 2020, ako to prijal IX. Zjazd. V každom prípade, podľa článku 10 platných Stanov SSZ  sa musí volebný Zjazd konať každé 4 roky. Posledný volebný zjazd SSZ sa uskutočnil dňa 10. 12. 2016 v Martine. Podľa stanov SSZ sa volebného Zjazdu zúčastnia delegáti za každý kraj v počte za každých i začatých 60 členov SSZ v kraji, počítané ako priemerný počet členov SSZ v kraji k 31. 12. posledných štyroch  rokov pred konaním zjazdu.

 

Ľudia sme individuální, každý z nás môže mať iný názor na tú istú vec, určite máme rôzny názor na fungovanie SSZ a na smerovanie a budúcnosť športovej streľby na Slovensku. To že máme rôzny názor na niečo, by však nemalo byť dôvodom, aby sme voči sebe cítili zášť, stačí ak budeme akceptovať demokratické rozhodnutie väčšiny delegátov na Volebnom Zjazde.

 

Na týchto stránkach by sme nechceli kritizovať dnešné vedenie SSZ, ale chceli by sme prezentovať predstavu skupiny ľudí, ktorým budúcnosť športovej streľby leží na srdci a majú predstavu, že by fungovanie Slovenského streleckého zväzu mohlo byť iné, ako je tomu v súčasnosti.

 

Chceme Vám postupne predstaviť našu predstavu, čo by mohlo v slovenskej streľbe fungovať inak, navrhnúť konkrétnu predstavu, ako to robiť, aby to mohlo fungovať inak, lepšie.

 

Na krajských konferenciách, konaných pred Volebným Zjazdom, by sme chceli účastníkom krajských konferencii predstaviť tím, ktorý by chcel ukázať, že to vie robiť inak a samozrejme aj detailné, konkrétne kroky ako to robiť inak.

 

Po uskutočnení všetkých krajských konferenciií predstavíme tím a jeho predstavy všetkým Vám a veríme, že sa nám podarí Vám predstaviť naše návrhy ako robiť veci inak a že Vás naše predstavy presvedčia, že si zaslúžime dostať šancu ukázať, že to vieme robiť inak a lepšie. Preto nám prepáčte, ak nebudeme priebežne zverejňovať našu konkrétnu predstavu, ale sľubujeme, že Vám ju verejne predstavíme po konaní krajských kobferencií v roku 2020.

 

Dovtedy sa s Vami chceme stretávať a rozprávať a uvítame aj Vaše predstavy, ako by ste to vy chceli robiť inak, ak by ste mali tú možnosť. Samozrejme, privítame všetkých podporovateľov, ktorí sa s nami buú podieľať na vytvorení súboru konkrétnych, realizovateľných opatrení dôležitých pre budúcnosť športovej streľby.

 

Do doby konania krajských konferencií budeme zverejňovať našu analýzu slabých miest vo fingovaní SSZ a našu predstavu, kde sú možnosti na zlepšenie, ale zverejnenie konkrétnych návrhov, ako odstrániť slabé miesta a ako zlepšovať fungovanie SSZ si necháme až po konaní krajských konferencií, aj keď pripravené ich budeme mať podstatne skôr, dúfame, že aj s vašou pomocou.

 

Naše motto je Strelci Strelcom, alebo vráťme Slovenský strelecký zväz späť všetkým strelcom.

 

Za tím pre lepšiu budúcnosť slovenskej športovej streľby vás zdraví 

 

Peter Mlynarčík STRELCI STRELCOM

Chcete sa niečo opýtať?

V poradni sa môžete pýtať aj bez uvedenia akýchkoľvek osobných údajov, bude Vám odpovedané v príslušnej rubrike poradne. Ale ak nebudeme mať na Vás kontakt, nebudeme Vám vedieť oznámiť, že sme už na Vašu otázku odpovedali a kde nájdete na ňu odpovedˇ.

Nežiadame a nenútime Vás poskytovať nám akékoľvek osobné údaje, ak to vyslovene nevyžaduje zákon, takže všetky informácie a osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete prostredníctvom on-line formulára, budú slúžiť výlučne pre potrebu poskytnutia odpovede na Vašu otázku a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Ich odoslaním vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním a použitím Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely. Hneď po poskytnutí odpovede na Vašu otázku budú Vaše osobné údaje vymazané z nášho informačného systému.

Súhlasím so spracovaním zadaných osobných údajov

Diskutujte na:
Strelci Strelcom


Stránky na ktoré sa chystáte vstúpiť obsahujú informácie určené len pre odbornú verejnosť v oblasti zbraní a streliva.

Vyhlasujem, že som držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie.


ÁNONIE
NAHOR